thongtin.land

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Thongtin.land bao gồm: tên đăng nhập, loại người dùng, số điện thoại, địa chỉ email, Tên người dùng, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin bắt buộc mà Thongtin.land cần thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Thongtin.land liên hệ xác nhận tài khoản.

Bên cạnh đó, để sử dụng dịch vụ tốt nhất và đảm bảo việc bảo mật thông tin được chặt chẽ người sử dụng có thể cung cấp thêm cho Thongtin.land các thông tin sau: ngày sinh, giới tính, địa chỉ khách hàng ngay tại thời điểm đăng ký tài khoản hoặc tại mục cập nhật profile tại mục Trang cá nhân sau khi người dùng đã đăng ký tài khoản thành công.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Thongtin.land về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Trên hết, mục đích thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng cho người dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thongtin.land chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website/ứng dụng chỉ sau khi Khách hàng đã đăng ký tài khoản, có nghĩa là đã được sự đồng ý trước của Khách hàng và việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng là hợp pháp và chỉ được sử dụng trong các tình huống sau:

     Truy cập, sử dụng các chức năng của website/ứng dụng;

     Cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ các thành viên;

     Giao dịch mua bán/cho thuê hoặc sử dụng dịch vụ của website/ứng dụng;

     Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Thongtin.land;

     Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

     Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;

     Chăm sóc người dùng, nâng cao mối tương tác và liên kết với người dùng.

Thongtin.land duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người tiêu dùng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Các thông tin liên lạc của người tiêu dùng gồm: Họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại sau khi người tiêu dùng đăng ký thông tin và được Thongtin.land thu thập sẽ được hiển thị ở mục liên hệ người bán trên các sản phẩm được bán.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Thongtin.land trong vòng 03 (ba) năm tính từ thời điểm sử dụng lần cuối của người dùng.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Thongtin.land sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tuân thủ theo quy định Pháp luật.

Cá nhân hoặc đơn vị có thể tiếp cận với thông tin người dùng trong trường hợp sau:

     Người sử dụng dịch vụ của Thongtin.land (bao gồm cá nhân/tổ chức) sẽ được tiếp cận với thông tin của chủ thể đăng tin Bất động sản khi được chủ thể này cho phép.

     Khi Thongtin.land sử dụng trong phạm vi sử dụng theo quy định tại mục (VI.2) Phạm vi sử dụng thông tin quy định tại Điều này.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ gì về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến khách hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp, điện thoại hoặc email của Thongtin.land theo thông tin dưới đây:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thongtin.land

Địa chỉ:  16 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Email: thongtinlandvietnam@gmail.com

Điện thoại: 0886186168

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Để được tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thì Khách hàng phải là cá nhân/tổ chức đã đăng ký thành viên Thongtin.land. Theo đó, người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình tại Trang cá nhân, trong mục “Chỉnh sửa” tài khoản nhưng phải lưu ý như sau:

   Số điện thoại đã đăng ký là số nhất định không thể thay đổi trong suốt quá trình giao dịch. Trường hợp Khách hàng sử dụng số điện thoại khác để sử dụng ứng dụng Thongtin.land vui lòng đăng ký tài khoản với số điện thoại mới này.

   Tất cả các thông tin còn lại bao gồm: địa chỉ email, tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tùy theo yêu cầu của người dùng.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website/ứng dụng Thongtin.land được bảo mật.

Thongtin.land cam kết đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân đã thu thập và lưu trữ từ khách hàng đồng thời cam kết ngăn ngừa các hành vi sau:

     Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

     Sử dụng thông tin trái phép;

     Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Thongtin.land được Thongtin.land cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Thongtin.land. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

  Ban quản lý Thongtin.land yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng

Ban quản lý Thongtin.land không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác;

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Thongtin.land. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Thongtin.land sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin;

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Thongtin.land sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại sẽ được giải quyết như sau:

Bước 1: người dùng gửi khiếu nại qua email: info@thongtin.land hoặc gọi điện thoại vào số hotline 0886186168 để được hướng dẫn.

Bước 2: đối với trường hợp đơn giản, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ giải quyết ngay lập tức. Đối với những trường hợp còn lại, tối đa trong vòng 03 ngày làm việc Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Thongtin.land xử lý các khiếu nại.

Bước 3: bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thông báo trực tiếp đến người dùng thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ email để người dùng được biết.